Добро пожаловать в репозиторий Академгородка города Алматы!

 • Ақпарат тарату желісі мен жүйесі 

  Костров, Б.В. (М. : «Академия» баспа орталығы,, 2016)
  Компьютерлік жүйелердің негізгі анықтамалары мен ұғымдары ұсынылған. Жергілікті жəне ғаламдық есептеу желісін қолдану, жіктеу жəне құру қағидалары көрсетілген. Бағдарлама құру жəне желілік операциялық жүйелер, драйверлер, ...
 • Желілік технологиялардың негіздері 

  Киселев, С.В.; Киселев, И.Л. (М.: «Академия» баспа орталығы, 2016)
  Оқу құралында ЭЕМ операторларын дайындауда білікті тәсілді қолдану ұсынылады. Ғаламдық және жергілікті компьютерлік желілер туралы негізгі мәліметтер берілген. Жергілікті компьютерлік желілерді жобалау, әзірлеу және орнату ...
 • Flash-технологиялар 

  Киселев, С.В. (М.: «Академия» баспа орталығы, 2015)
  Бұл оқу құралында ЭЕМ операторларын дайындауда құзыретті тәсілді пайдалану ұсынылады. Анимациялардың, презентациялардың, Flash-сайттардың жасалу әдістері баяндалған. Flash-технологияның негізгі мүмкіндіктері қарастырылған: ...
 • Есептеуіш техника 

  Келим, Ю.М. (М. : «Академия» баспа орталығы, 2015)
  Электронды есептеуіш техника туралы мәліметтер беріледі: жіктелуі, сипаттамалары, сандық есептеуіш машиналардың (компьютерлердің) жұ- мыс істеу қағидалары; ақпарат түрлері және оларды ЭЕМ көрсету тәсілдері; микропроцессорлық ...
 • Корпоративные финансы 

  Кадерова, Н.Н. (Алматы: Экономика, 2008)
  В предлагаемом издании последовательно освещаются базовые концепции корпоративных финансов, обосновывается сущность, принципы организации, функции финансов корпораций, их роль в финансовой системе государства: раскрывается ...

Просмотреть больше