21.12.2019

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован полный текст выступления Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на втором заседании Национального совета общественного доверия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Құрметті Ұлттық кеңес мүшелері!

Бүгін өздеріңізбен Кеңестің екінші отырысына жиналып отырмыз.

Осы уақыт ішінде айтарлықтай жұмыс атқарылды.

Оның нақты нәтижелері де бар.

Біз бірден тиімді әрі үйлесімді жұмыс істеу үшін күш жұмылдырдық.

Осы орайда, мен мемлекеттік аппаратқа Ұлттық кеңестің жұмысына барынша қолдау көрсетуді тапсырдым.

Бұл жұмысқа Президент Әкімшілігі де тікелей атсалысуда.

Ұлттық кеңестің хатшылығы маған есеп беріп отыр.

Бұл ретте, биліктің диалог орнатуға және реформа жасауға мүдделі екеніне ешкімнің күмәні жоқ деп ойлаймын.

Сіздердің көпшілігіңізбен жеке-дара кездестім.

Ұсыныстарыңызды, бастамаларыңызды мұқият қарастырып, бірқатар өзекті мәселе жөнінде пікір алмастық.

Ұлттық кеңес мүшелері жұмыс барысында қызу пікірталасқа түсіп, маңызды жағдайларды талқылады.

Соның барысында, атап өту керек, бірқатар түйткілді мәселе бойынша ортақ ұстанымға келдік.

Бұл демократияны нығайтуға және қоғамның билікке деген сенімін арттыруға үлкен серпін беретін жұмыс деп санаймын.

Біздің тәжірибеміз халықаралық ұйымдар тарапынан жоғары бағаланып отыр.

Көпшілік оны жауапты әрі сындарлы диалогтың үлгісі ретінде қабылдады.

Ең бастысы, Ұлттық кеңес қоғамның сенімін ақтай алатынын дәлелдеді.

Мұның тағы бір маңызды қыры бар.

Біз сындарлы диалог арқылы жаңа саяси мәдениеттің негізін қалыптастырып жатырмыз.

Соның арқасында, сан алуан пікірлер мен балама көзқарастар, сындарлы ұстаным, жауапкершілік сияқты құндылықтар алдыңғы қатарға шығады.

Мы преодолеваем боязнь альтернативной точки зрения. Власть не считает, что несогласие – это деструктив, общественно опасное явление.

Таким образом, моя формула «разные мнения – единая нация» нашла свое прямое воплощение в Национальном совете общественного доверия.

Это не просто лозунг или идея, а уже реальное действие.

На первом заседании в повестку Национального совета был внесен большой спектр вопросов.

Все предложения и инициативы были взяты в работу. Запущены соответствующие механизмы и процедуры. Работа продолжается.

Уже сейчас имеются очень важные вопросы, по которым мы пришли к единому мнению.

На основе консолидированных решений подготовлен первый пакет реформ. Он будет представлен сегодня на втором заседании Национального совета.

По каждой высказанной членами НСОД инициативе определены исполнители из числа ответственных структур с четкими сроками исполнения.

В то же время в ходе обсуждения было получено немалое количество новых предложений от членов Национального совета, по которым были серьезные дискуссии на уровне моей Администрации и Правительства.

Считаю, что только путем подобных обсуждений мы имеем возможность прийти к оптимально положительному результату.

Здесь важно пресечь возможное лоббирование чьих-либо интересов.

Наша первостепенная задача – это выработка системных, долгосрочных, эффективных мер по актуальным экономическим и политическим вопросам страны.

Мен «Халық үніне құлақ асатын мемлекет» тұжырымдамасын жария еттім. Мұны жақсы білесіздер.

Біз өз қызметімізде, ең алдымен, қарапайым азаматтардың сұранысы мен мұң-мұқтажын басшылыққа алуымыз керек.

Халықтан жоғары және халықтан биік тұрған ешкім де, ештеңе де жоқ.

Ұлттық кеңес, бірінші кезекте, қоғамдық диалог пен сенім алаңы ретінде құрылды.

Біз осы сенімді ақтауға тиіспіз.

Әрине, азаматтарды алаңдатқан түйткілді мәселенің бәрін бірнеше айда шешіп тастау мүмкін емес.

Дегенмен, бірқатар мәселе бойынша алға ілгерілеп, шұғыл шешімдер қабылдадық.

Жұмыс жүйелі түрде жүргізіліп келеді.

Оның қарқынын бәсеңдетпейміз.

Көкейтесті мәселенің бірі – Жер және оны тиімді пайдалануға қатысты.

Жақында Ақмола облысына жасаған сапарымда ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерді тиімсіз пайдалану жайына назар аудардым.

Бұл бағытта, менің ұстанымым – бекем: Жерді игере алатын адам ғана оның иесі болуға лайық.

Вместе с тем, на практике определить нерационально используемые земли крайне сложно. Поэтому в таком чувствительном вопросе, как право на землепользование, мы не могли принимать поспешных решений.

В то же время в сфере государственного контроля за использованием сельскохозяйственных земель давно назрела острая необходимость внедрения современных методов контроля на основе новейших технологий.

Широкая общественность, в том числе члены Национальной комиссии, отмечали необходимость перехода на космический мониторинг для выявления и изъятия неиспользуемых и нерационально используемых земель.

В октябре я подписал Закон по вопросам регулирования агропромышленного комплекса, предусматривающий проведение дистанционного зондирования земель.

Твердая законодательная основа – это первый шаг. Теперь необходимо проработать возможность использования космических снимков в качестве основания для расторжения договора землепользования с минимизацией контакта проверяемых и инспекторов.

По моему поручению Министерство сельского хозяйства разработало соответствующий приказ.

Вместе с тем, данная работа проводится с учетом всех рисков, в частности, новизны технологии, недостатка информации о качестве земли, актуальности баз данных и так далее.

Министерству сельского хозяйства совместно с Министерством цифрового развития следует закончить все подготовительные работы и провести пилотный проект по космомониторингу земли в ряде областей до 1 мая 2020 года.

Кроме того, мы должны принять иные меры по усилению контроля за рациональным использованием земли. Считаю, что необходимо увеличить базовые налоговые ставки за неиспользуемые земельные участки с 10 до 20 раз.

Требуется также обеспечить сокращение срока неиспользования сельхозземель для принудительного изъятия с текущих двух лет до одного года.

Сонымен бірге, жерді сот арқылы алып қоюдың тиімді және жедел тетіктерін қарастыру маңызды.

Игерілмей жатқан жер телімін қайтарып алу кезінде істі созбалаңға салудың түрлі амал-айласы, өкінішке қарай, орын алатыны болды.

Осындай жағдайда жерді ешкім пайдалана алмай, бос қалады.

Үкімет тиісті құқықтық актілерді жедел қабылдап, игерілмей, бос жатқан жерлерді экономикалық айналымға енгізу шараларын қолға алуы тиіс.

Мемлекет болашағына қатысты мәселе бойынша алауыздыққа жол беруге болмайды.

Біз оң өзгерістерді билік пен қоғамның ортақ келісімі және сындарлы іс-әрекеті арқылы ғана жүзеге асыра аламыз.

Осыны есімізден шығармайық.

Ұлы Абай «...Бірлік – ақылға бірлік» деген.

Бұл ынтымақ пен ықпалдасу жалпы халықтық ырысқа жол ашады деген сөз.

Сондықтан, мен еліміздің ұлтжанды азаматтары мен түрлі қоғам өкілдерін бірлесе жұмыс істеуге шақырамын.

Следующий вопрос – вопрос подотчетности и открытости государственных структур.

И, прежде всего, рациональность и прозрачность расходуемых бюджетных средств.

Высший орган финансового надзора – Счетный комитет на системной основе ведет большую и значимую работу по выявлению финансовых нарушений, неэффективного использования бюджетных средств.

Однако до сих пор результаты его работы не были достоянием широкой общественности.

Поэтому мною принято решение, что начиная с января следующего года Счетный комитет начнет публикацию основных результатов своих аудиторских мероприятий по проверяемым госорганам и организациям.

Далее. Следует обеспечить повышение эффективности и дальнейшей оптимизации квазигосударственного сектора.

Я поддержал идею ввести в составы Советов директоров социально-значимых предприятий квазигосударственного сектора представителей гражданского общества.

По итогам обсуждения с членами Совета Правительством подготовлено решение касательно участия общественников в этой работе.

Они касаются перечня предприятий, статуса общественных деятелей, процедуры отбора кандидатур и так далее.

Правительству предстоит провести все необходимые процедуры отбора и внести кандидатуры на согласование до 1 марта 2020 года.

Кроме того, в дополнение к моему поручению в рамках Послания о сокращении количества предприятий квазигоссектора, а также их зачастую раздутых штатов, необходима работа по снижению экономической вовлеченности действующих госпредприятий в конкурентные рынки.

Это должно быть реализовано через сокращение разрешенных уставных видов деятельности госпредприятий.

Правительством уже предлагается сократить более 100 видов деятельности госпредприятий, это около 30% от действующего перечня.

Вместе с тем, считаю, что необходимо продолжить работу в данном направлении, то есть сократить перечень более значительно, особенно в крупных городах, где конкурентная среда наиболее развита. Правительство должно внести предложения по этому вопросу до 1 апреля 2020 года.

Далее. В своих программных выступлениях, а также в ходе региональных поездок я говорил о недопустимости дискриминации наших граждан со стороны иностранных работодателей. Вы также поднимали этот вопрос.

Поэтому по моему поручению в прошлом месяце была произведена проверка на предмет соблюдения трудового и миграционного законодательства на предприятиях, привлекающих иностранную рабочую силу.

За это время проинспектировано 95 компаний, выявлено 930 фактов нарушений.

Среди них значительную часть составили нарушения касательно выполнения иностранными сотрудниками работы, не соответствующей выданному разрешению, и расхождения полученного образования с занимаемой должностью.

На основе анализа ситуации, проверок компетентных органов и с учетом предложений членов Совета Министерством труда и социальной защиты населения подготовлен ряд изменений.

Во-первых, будет значительно сокращена квота на привлечение иностранной рабочей силы на 2020 год. Сокращение составит около 40% – с 49 тысяч в 2019 году до 29 тысяч в 2020 году.

Во-вторых, все предприятия численностью более 250 человек, привлекающие более 30 иностранных работников, будут охвачены регулярными проверками.

Теперь Минтруд сможет оперативно реагировать на любые нарушения, в том числе диспропорции в оплате труда, социально-бытовых условиях и так далее, не позволяя проблемам накапливаться из года в год.

В-третьих, будут пересмотрены Правила установления квоты на иностранную рабочую силу и Правила выдачи разрешений. Будет предусмотрено сокращение иностранного персонала по 4-ой категории (рабочие специальности), а также ужесточены требования по местному содержанию в кадрах.

В связи с этим Правительству необходимо принять дальнейшие меры по обеспечению трудовой деятельности иностранными гражданами в строгом соответствии с действующим законодательством.

С целью реализации моей предвыборной платформы в качестве пилота в городах Нур-Султан и Алматы был запущен проект «бюджета народного участия».

Принимая во внимание высокую общественную значимость данного начинания, подобная практика с 2020 года будет введена в 55 административных единицах.

В частности, во всех районах городов республиканского значения и столицы, а также в 35 городах областного значения.

В части обеспечения большей вовлеченности граждан в рассмотрение бюджетов центральных органов, Министерство финансов совместно с членами Национального совета создало Рабочую группу по выработке предложений для изменения формата проекта «Гражданский бюджет».

Граждане страны имеют право получать достоверную информацию о распределении бюджетных средств.

Подобный принцип транспарентности должен затронуть все виды финансовых операций, проводимых на территории государства. Нам следует объективно понимать полную картину внешних источников финансирования и заимствования.

Требуется также прекратить спекуляции на предмет чрезмерной задолженности нашей страны перед внешними кредиторами.

В этой связи до 1 апреля 2020 года министерства национальной экономики, финансов и Национальный банк должны разработать Единый реестр внешнего долга в виде оцифрованной базы данных.

Келесі мәселе – ұлттық валюта бағамының тұрақсыздығы.

Бұл біздің кәсіпкерлеріміз бен азаматтарымызды алаңдатып отырған мәселе.

Менің тапсырмам бойынша Ұлттық банк бағам саясатының ашықтығын, сол арқылы оған халықтың сенімін арттыратын тетіктерді әзірледі.

Ұлттық Банк 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап Ұлттық Қор трансферттерінің валюта нарығындағы айырбасын ай сайын және тоқсан сайын жариялап отыруы тиіс.

Сонымен бірге, айырбас кестесі де жарияланады.

Ақша-несие саясатының стратегиясы қабылданады.

Менің Жолдауымда айтылғандай, микро және шағын бизнес табыс салығынан 3 жылға дейін босатылады.

Оларды тексеруге дәл осындай мерзімге мораторий жарияланды.

Мемлекет тарапынан қабылданған шараларға қарамастан, көлеңкелі экономика мәселесі шешімін таппай отыр.

Жалған фирмалар ашып, ақша жымқырудың сан түрлі тәсілдері жойылар емес.

Шын мәнінде, бұған қарсы тиімді күресе алмай келеміз.

Құзырлы органдар көбіне тиісті шараларды дер кезінде қолданбай отыр.

Соның салдарынан кінәсіз кәсіпкерлер де зардап шегеді.

Ал, нағыз ұйымдастырушылар жауапкершіліктен құтылып кетеді.

Сондықтан, заңсыз айналымға қарсы күрес шараларын күшейтіп қана қоймай, бұл істе тың серпіліс жасау керек.

Кеңес мүшелері осы жұмысқа бизнес өкілдерін жұмылдыруды ұсынды.

Өздерінің ықтимал контрагенттерін бағалау және тексеру үшін оларға тиімді құрал беру қажеттігі айтылды.

В связи с этим Правительство совместно с Национальной палатой предпринимателей создаст открытую интегрированную базу данных по субъектам бизнеса.

В результате каждый предприниматель сможет провести проверку своего контрагента.

Наполнение базы данных и классификация предприятий должна проводиться на основе информации налоговых, таможенных, правоохранительных органов.

В ней будут отображаться задолженность по налогам, наличие административных правонарушений и так далее.

В случае, если бизнесмен провел проверку контрагента по данной базе, и он не оказался в так называемой «красной зоне», сделка с данным контрагентом не может быть предметом уголовного преследования до начисления налогов и штрафов.

Если же, согласно базе данных контрагент оказался в «красной зоне» и бизнесмен все равно решил иметь дело с ним, он должен понимать все последствия такого решения.

Это и есть принцип должной осмотрительности.

Данные инициативы должны быть четко отражены в Налоговом кодексе и других законодательных актах.

Следующим шагом должен стать перевод оплаты за крупные транзакции исключительно в безналичный наблюдаемый формат.

Сегодня с развитием банковских технологий добропорядочному гражданину или бизнесу наличные деньги нужны в небольшом количестве.

В то же время доля теневой экономики на рынках недвижимости и реализации автотранспорта составляет около 3 триллионов тенге. Необходимо навести порядок.

Правительству и Нацбанку следует подготовить пакет законодательных поправок, обеспечивающих внедрение безналичного расчета при первичной реализации жилья и автотранспортных средств.

Конечно же, в нем необходимо предусмотреть особенности нашего территориального развития, прежде всего в сельской местности.

Еще одной актуальной повесткой общества остается качество предоставляемых цифровых услуг.

Несмотря на то, что мы создавали специальные базы данных, закупали дорогостоящие информационные системы, у нас до сих пор в первую очередь требуются документы на бумажном носителе.

Приведу только один пример. Каждый третий гражданин страны управляет транспортным средством, и все водители носят с собой и удостоверение личности, и водительское удостоверение, и технический паспорт, и путевой лист, и еще разного рода документы.

За то, что человек забыл документы дома, наказываем. Только по таким фактам за 11 месяцев наказали около 80 тысяч граждан.

Правительство обязано в ближайшее время разобраться с этой проблемой, при необходимости внести изменения в законодательные акты.

По блоку социальных реформ по-прежнему актуальным остается вопрос введения адресной социальной помощи многодетным семьям.

Перед Правительством стоит четкая задача обеспечить прозрачную и справедливую адресную помощь, прежде всего нуждающимся детям, в том числе из многодетных семей.

Перед Правительством стоит четкая задача обеспечить прозрачную и справедливую адресную помощь, прежде всего нуждающимся детям, в том числе из многодетных семей.

Государство должно помогать только тем, кто нуждается.

В этой связи, было принято во внимание предложение общественности и членов Совета не учитывать доходы семьи при выплате в новом формате социальной помощи многодетным семьям.

Действительно, норма об учете индивидуальных доходов сложна в администрировании, влечет негативные социальные последствия (разводы, фиктивные увольнения, забой скота и т.д.) и нередко подвержена коррупции.

Поддержано также предложение касательно обеспечения детей из социально уязвимых слоев населения пакетом гарантированной социальной помощи.

Правительством проделана большая работа, выработаны новые подходы. Подготовлен соответствующий законопроект.

Таким образом, многодетные семьи будут получать государственную поддержку вне зависимости от доходов, а исключительно исходя из количества детей в семье.

Новое государственное пособие многодетным семьям предлагается установить в дифференцированных размерах, кратных к МРП, от 42,5 до 74 тысяч тенге.

Кроме того, детям из малообеспеченных семей будет положен гарантированный социальный пакет.

Дети дошкольного возраста будут обеспечиваться продуктовыми наборами и другими средствами первой необходимости.

Школьники будут получать бесплатное горячее питание в школах, ежедневный бесплатный проезд в школу и обратно, а также школьную форму и учебные принадлежности.

Все это за счет государства.

Осылайша, Атаулы әлеуметтік көмектің қолданыстағы тетіктеріне айтарлықтай түзетулер енгізіледі.

Еңбек етуге ынталандырудың жаңа тәсілдеріне баса мән беріліп, Атаулы әлеуметтік көмекті асыра пайдалану барынша азаяды.

Сонымен қатар, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға кешенді әлеуметтік-патронаттық қолдауды күшейту керек деп санаймын.

Білім алуға, жұмысқа орналасуға, тұрғын-үй мәселесін шешуге арналған негізгі талаптар баршаға түсінікті болуы қажет.

Шығыс Қазақстан және Ақтөбе облыстарында бұл мәселені шешуге бизнес өкілдері мен мемлекеттік компанияларды тартуда.

Осы тәжірибені басқа да өңірлерге тарату керек.

Сондай-ақ, мүмкіндігі шектеулі азаматтарға қолдау көрсетудің тиімді жүйесін енгізу қажет.

Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің мәліметіне жүгінсек, Еліміздегі 106 мың мүмкіндігі шектеулі адамның 25 пайызы ғана жұмыспен қамтылған.

Жұмыс берушілер мүмкіндігі шектеулі адамдарды қабылдау үшін арнайы квота бөлуі тиіс. Үкіметке осы міндеттің орындалу барысын қадағалауды тапсырамын.

Орындамаған жағдайда өтемақы төлеу мәселесін қарастыру керек.

Барлық аймақтарда Еңбекпен қамту және әлеуметтік оңалту орталықтары жұмыс істеуі тиіс.

Ақмола, Ақтөбе, Алматы және Батыс Қазақстан облыстары мен Нұр-Сұлтан, Шымкент қалаларында мұндай орталықтар жоқ.

Бұл – үлкен кемшілік, сондықтан ондай орталықтарды қалайда ашуды тапсырамын.

Осы жұмысты мемлекет пен жекеменшіктің әріптестігі арқылы іске асыруға болады.

Сондай-ақ, жұмыс істейтін мүмкіндігі шектеулі адамдарға оңалту көмегін Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорының қаржысы есебінен беру мәселесін қарастыруды ұсынамын.

Тағы бір маңызды мәселе – зейнетақы жүйесін жаңғырту.

Жұмыс берушілердің міндетті

5 пайыздық зейнетақы жарнасын төлеуге қатысты дау-дамай басылар емес.

Мұны 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастау көзделген болатын, алайда әлі күнге дейін баршаға ортақ ұстаным жоқ.

Сондықтан, жұмыс берушілердің міндетті зейнетақы жарнасын енгізу мерзімі кейінге (2023 жылға) шегерілді.

Мен бұған егжей-тегжейлі тоқталмай-ақ қояйын.

Бұл мәселе Ұлттық кеңес мүшелерінің әлеуметтік-экономикалық саладағы басқа да көптеген ұсыныстары сияқты Президент Жолдауының аясында қазірдің өзінде жүзеге асырылып жатыр.

Хотел бы также высказаться по вопросу перехода на латиницу. Тем более, этот вопрос поднимался на заседании Национального совета.

Спешки в этом вопросе допускать нельзя. Требуется тщательно, выверенно, всесторонне проанализировать и проработать все аспекты внедрения нового алфавита.

Предложенные три варианта латиницы оказались несовершенными. Поэтому нужен поистине научный подход к этой проблеме, которую упрощать нельзя.

Речь не идет о простом переложении кириллицы на латиницу, нужна реформа казахского языка, его модернизация.

Ждем авторитетного мнения наших ученых. Еще раз заявляю, что мы реформируем именно казахский язык.

В таком судьбоносном для нации вопросе кампанейщина, легковесность недопустимы!

Жеке кездесулер барысында көтерілген мәселелер бойынша нақты жұмыстар жасалуда.

Солардың көпшілігіне қатысты оң шешім қабылданды және барлығы Ұлттық кеңес хатшылығының бақылауына алынды.

Әлеуметтік саладағы жұмыстармен қатар, саяси жүйені реформалау және жаңғыру мәселесі көпшіліктің назарында.

Билік бұған қатысты сындарлы диалог орнатуға мүдделі.

Осы орайда, біз Ұлттық кеңес мүшелерінің ұсыныстарынан бөлек, мемлекет тарапынан да тың бастамалар көтеріп жатырмыз.

Барлық ұсыныстарды талқылай отырып, ортақ пайымға келеміз деп сенемін.

Ең бастысы, реформалар елді дүрбелеңге салатын емес, тұрақты дамуға бастайтын қадам болуы шарт.

Наряду с важнейшими вопросами повышения качества жизни казахстанцев и усиления социальной политики мы делаем серьезный шаг в области реформирования действующей политической системы.

Некоторые эксперты высказывали мнение, что данная проблематика, мол, уйдет на второй план.

Но мы проявили волю к достижению конкретных результатов в этой крайне чувствительной сфере.

Первый пакет политических инициатив был усилен со стороны именно государства.

Таким образом, ни у кого не должно быть сомнений в необходимости политической модернизации, о чем я говорил в Послании.

При этом реформы должны, конечно, содействовать стабильному развитию нашей страны, а не приводить к потрясениям.

Мы обязаны усиливать созидательную основу политического процесса, чтобы плюрализм стал важным элементом повышения экономического благосостояния и человеческого капитала.

Поэтому очень важно найти наиболее разумный путь, так называемую «золотую середину», которая обеспечит поступательное развитие нашего государства. Это, в конце концов, требование всего народа.

Исходя из этого, проработан первый пакет политических инициатив. Он состоит из следующих мер.

Во-первых, следует приступить к внедрению уведомительного принципа организации митингов, что соответствует нашей Конституции.

Митинги допустимы, если они не нарушают закон, не нарушают общественный порядок и не мешают покою граждан.

Это моя принципиальная позиция.

Вы ее знаете, мы будем ее закреплять законодательно.

Пришло время для того, чтобы прививать общественному сознанию культуру митингов. И обществу, и государству пора адекватно относиться к публичному выражению позиции. Это неизбежность, и лучше к ней прийти самостоятельно, осознанно, а не вынужденно.

Но надо понимать, что митинги – это не только право, но и ответственность.

В своем Послании в сентябре я уже говорил о необходимости совершенствования законодательства о митингах.

Сегодня на заседании Национального совета хочу сказать, что в рамках исполнения Плана по реализации президентского Послания разработан проект Закона о мирных собраниях.

В нем будут четко определены все формы мирных собраний, установлена компетенция маслихатов по определению специализированных мест, а также такие понятия, как статус организатора, участника и наблюдателя, их права и обязанности.

Речь идет не просто об изменениях в действующий закон, а о концептуально новом законе, который регламентирует вопросы организации и проведения всех форм мирных собраний.

Правительству следует внести проект закона на рассмотрение Парламента.

Екіншіден, саяси партия құру үшін тіркеу кедергілерін азайту.

Қазір саяси партияны тіркеу үшін оның кем дегенде 40 мың мүшесі болуы керек.

Бұл норма ұзақ уақыттан бері сақталып келеді және өткен кезеңнің талабына сай болды.

Енді жаңа саяси жағдайда, бір жағынан, азаматтардың талап-тілектеріне, екінші жағынан, ықтимал тәуекелдерге лайықты үн қатуымыз қажет.

Біздің қоғам партия құрылысының жаңа сапалық кезеңіне өтетіндей дәрежеге жетті.

Сондықтан, тіркеу үшін партия мүшелері санының төменгі шегін екі есеге азайтуды ұсынамын, яғни 20 мыңға дейін. Бұл – айтарлықтай маңызды өзгеріс.

Ол азаматтық белсенділікті арттыруға қосымша мүмкіндік береді. Жалпы, біз партияларға және сайлауға қатысты Заңдарды бірте-бірте өзгертуіміз керек.

В-третьих, в избирательных партийных списках необходимо предусмотреть обязательную 30%-ную квоту для женщин и молодежи.

Мы должны стимулировать активный приход женщин в политику, особенно в законотворческий процесс.

Точно так же мы должны способствовать приходу в Парламент и в местные представительные органы молодежи, о чем убедительно сказал Елбасы на недавнем совещании с активистами партии «Nur Otan».

Они готовы более активно участвовать в общественно-политических процессах. Для молодежи мы должны создавать не только социальные, но и общественно-политические лифты, чтобы передать эстафету Независимости новым поколениям просвещенных патриотов.

Данная норма обяжет политические партии более активно работать с разными социальными группами и учитывать их интересы в своей деятельности.

Төртіншіден, бізге парламенттік оппозиция институты қажет.

Біз жаңа қоғамдық парадигманың басты шарты – балама көзқарастар мен пікірлер екенін түсінуіміз керек.

Соңғы жылдары өз ұстанымдарын ашық білдіріп жүрген белсенді азаматтар бірқатар әлеуметтік-экономикалық мәселелерді шешуге атсалысты.

Біз балама пікірлер мен қоғамдық талқылау тоқыраудың бастауы емес, керісінше, дамудың басты талаптарының бірі екеніне көз жеткіздік.

Сондықтан, Парламенттегі саяси азшылықтың негізін заң жүзінде бекіту қажет.

Бұл үшін «Парламент туралы» заңды саяси азшылыққа кепілдік беретін нормалармен толықтыру қажет.

Мысалы, басқа да партиялардың өкілдері Парламенттегі кейбір комитеттердің төрағасы лауазымдарын иелене алатындай жағдай жасау керек.

Бұл биліктің заң шығару тармағындағы баламалы қызметтің жүйелі жұмысын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

По всем этим инициативам Правительству совместно с Администрацией Президента предстоит подготовить и внести в Парламент соответствующие предложения и законопроекты.

Настало также время для решения вопросов, которые активно поднимались нашими правозащитниками.

Министерству иностранных дел поручается начать процедуру присоединения ко Второму Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах.

Мы также сумели достичь разумного компромисса по статье 174 Уголовного кодекса.

Предлагается гуманизировать данную статью – внести изменения в существующую редакцию, более корректно ее изложить.

Например, отказаться от формулировки «возбуждение» и использовать вместо нее более точное юридическое понятие «разжигание».

Такая формулировка позволит четко зафиксировать более справедливое применение данной статьи и снимет основные вопросы по ней.

Помимо этого был подготовлен специальный законопроект, направленный на смягчение финансовых ограничений в отношении лиц, отбывших уголовное наказание по данной статье и имеющих положительное заключение правоохранительных органов.

В частности, предусмотрены нормы по исключению этих лиц из перечня, ограничивающего права по распоряжению финансами и имуществом.

Кроме того, предлагается позволить им получать минимальный размер ежемесячной заработной платы в расчете на каждого члена семьи и разрешить открывать и вести банковские счета.

Еще один важный вопрос, который давно обсуждается и вызывает жаркие дискуссии в обществе, это статья 130 Уголовного кодекса о клевете.

На первом заседании Национального совета тоже поднимался этот вопрос. Предлагалось декриминализировать данную статью.

Однако оказалось, что есть и серьезные контраргументы.

Некоторые общественники, даже правозащитники выступают за сохранение этой нормы в Уголовном кодексе, так как речь идет о защите прав человека, сохранении его чести и достоинства.

В свою очередь, ряд государственных органов предлагает внести изменения только в первую часть статьи 130.

Отмечу, что только по вопросу об изменении статьи 130 Уголовного кодекса было организовано несколько рабочих обсуждений с участием членов Национального совета и представителей государственных органов. Последнее из них проведено буквально накануне нашего заседания.

На примере дискуссии по данной норме можно видеть, насколько сложно зачастую найти единое решение. Ведь необходимо учесть все моменты – правовые, гуманитарные, этические и международные стандарты.

По итогам анализа всех позиций и нюансов данного вопроса мною принято решение декриминализировать статью 130 Уголовного кодекса и перевести ее в Административный кодекс.

При этом нужно сохранить высокую меру ответственности, чтобы гарантировать права других граждан и защитить их от клеветнических измышлений и нападок.

Уважаемые участники заседания!

Демократия это огромная ответственность и власти, и граждан.

Демократия должна служить развитию и созиданию, а не разобщенности и развалу.

Запрос на дальнейшие политические преобразования в обществе есть, мы это знаем.

В своей работе мы будем исходить из высших целей развития. Популизму здесь просто не должно быть места.

Ұлттық қоғамдық сенім кеңесі халық алдындағы жауапкершілікті сезініп, ел үмітін ақтауы тиіс.

Реформалар тек реформа үшін жасалмайтынын түсінуіміз керек.

Біз тың бастамаларды жан-жақты ойластырып, нақты нәтижеге қол жеткізуіміз қажет. Бұл – өте маңызды.

Реформалардың басты мақсаты – даму бағытымыздан ауытқымай, оған тың серпін беру.

Казахстанский патриотизм – это проявление общности интересов, общности судьбы, готовность трудиться, творить во имя процветания нашей Родины.

Казахстанцы призваны осуществить историческую миссию – на своем примере показать, как нужно и можно путем созидательного диалога власти и народа преодолеть любые преграды.

Мы должны сформировать повестку дня в интересах абсолютного большинства граждан.

Мы сильны своим единством.

В то же время единство опирается на многообразие мнений. Известный тезис ООН «Единство в многообразии». Эта концепция очень актуальна применительно к нашей стране.

Билік мемлекетіміздің дамуына, болашағына пайдасы тиетін кез келген оң өзгерістерге дайын.

Ұлттық кеңес осындай жұмыста маңызды рөл атқаруы керек.

Өздеріңіз көріп отырсыздар, бұл жерде ел мен жер тағдырына қатысты аса маңызды, күрделі мәселелер ашық талқыланады.

Кеңесте көтерілген түйткілді мәселелер қоғамда да қызу пікірталасқа түсіп жатыр.

Мұның бәрі халқымыздың саяси әрі құқықтық мәдениетінің артқанын айқын көрсетеді.

Бірақ, мәселе тек саясатта ғана емес.

Көп нәрсе адамдар арасында, отбасында, яғни күнделікті өмірде ұстанатын қарапайым құндылықтарға байланысты.

Шындығын айтқанда, бүгінде адамдар айналадағы толған агрессиядан, текетірестен шаршады.

Сондықтан, жақсылықты молайтуымыз керек, ізгі ниетті болуды үйренуіміз керек.

Мейірімді, рақымды, бекзат болу – орнықты даму мен рухани өрлеудің қозғаушы күші болуы тиіс.

Осы арқылы біз әділ қоғам мен өркениетті мемлекет құра аламыз.

Мақсаттарымызға бір халық болып, ынтымақ пен келісімнің арқасында жетеміз деп сенемін.

Жұмыстарыңызға табыс тілеймін.

Баршаңызға рақмет!

Tags: Казахстанский инженерно-технологический университет
Source: www.inform.kz

Other news of the institute