Jalpy aqparat


Директор:
Оспанов Асан Бекешович
д.т.н., профессор, член-корр. НАН РК, член-корр. НИА РК

Өңдеу және тамақ өнеркәсібінің ҚазҰЗИ ғылыми-зерттеу орталығы болып табылады, институт қызметі үш принципке негізделген: зерттеу сабақтастығы, тақырыптардың өзектілігі және дәстүрлерді сақтау.

Институт ғылыми зерттеулер жүргізуде үлкен тәжірибеге ие және қызметкерлерінің біліктілігі жоғары; 8 зертханада 8 ғылым докторы жұмыс істейді. 1 Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым академиясының академигі, 7 ғылым кандидаты, 22 жас маман - университет түлектерінің магистрлері, ғалымдардың орташа жасы 40 жасты құрайды.

Институт ғалымдары халықаралық және республикалық форумдардың, симпозиумдардың, семинарлардың, конференциялардың жұмыс топтарына белсенді қатысады, бұқаралық ақпарат құралдарындағы жұмыс проблемалары мен нәтижелерін белсенді түрде көрсетеді.

Институттың негізгі миссиясы - ішкі және сыртқы нарықтарда өнімнің сапасы мен бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында өңдеу және тамақ өнеркәсібінің инновациялық дамуына ғылыми қолдау көрсету.