Jalpy aqparat


Генеральный директор:
Сапаров Абдулла Сапарович
д.с.-х.н., профессор, академик АСХН РК

«Еңбек Қызыл Ту» орденді «У.У.Успанов атындағы Қазақ топырақтану және агрохимия ғылыми-зерттеу институты» ЖШС Қазақтың Ө. Атындағы топырақтану және агрохимия ғылыми-зерттеу институты. және агрохимия ғылымы.    

Миссиясы: топырақ құнарлылығын молайту, топырақ ресурстары мен ауылшаруашылық жерлерін ұтымды пайдалану негізінде елдің азық-түлік қауіпсіздігін ғылыми қолдау.